سومین دوره مسابقات سراسری قرآن ورزشکاران و جوانان کشور
اعلام اسامی برگزیدگان بخش کتبی مسابقات قرآن ورزشکاران و جوانان

اعلام اسامی برگزیدگان بخش کتبی مسابقات قرآن ورزشکاران و جوانان

اسامی برگزیدگان بخش کتبی سومین دوره مسابقات قرآن ورزشکاران و جوانان در دو بخش بانوان و آقایان به شرح ذیل می باشد.

 مفاهیم  ورشکاران
1  معصومه شریفیان   خراسان رضوی
2  محمد کاظم ربیعی   مرکزی
3  زینب منصوریان  ایلام
مفاهیم جوانان
1  احمد برزگر  تهران
2  اکرم رسولی  البرز
3  وانیا ودیعی   خراسان رضوی
مفاهیم  کارکنان
1  مریم قاسمی  اصفهان
2  وجیهه اسدی  خراسان رضوی
3  محسن سردار   خراسان رضوی

 

احادیث موضوعی  ورشکاران
1  مرتضی نصیری  خراسان رضوی
2  مهناز گهرلو  ایلام
3  رسول حبشی   زنجان
3  زهرا رجبیان   خراسان رضوی
احادیث موضوعی جوانان
1  رقیه رضایی  گیلان
2  هنا دشتی   ایلام
3  وحید صفری   همدان
3  احسان غلام زاده  ایلام
احادیث موضوعی   کارکنان
1  کاظم زراعتکار  خراسان جنوبی
2  خدایار حاجی علیانی  کرمانشاه
3  فاطمه افضلی نیا   خراسان رضوی